מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד 2020

פרופ' לוטה ביילין, ארצות הברית

פרופ' ד"ר מיכאל הול, שוויץ

הרב הלורד יונתן זקס, הממלכה המאוחדת

סיגלית לנדאו אשר, ישראל

פרופ' ד"ר חררד מאייר, גרמניה

סמי סגול, ישראל

סילביה סויקה, קנדה

פרופ' ד"ר יורגן רן, גרמניה

פרס שלמה בובליק: פרופ' מרטה וינשטוק-רוזין, ישראל

פרס שמואל רוטברג: יתפרסם בהמשך

מקבלי תוארי עמית כבוד 2020

מייקל סיפרס, ארצות הברית

אליהו הוניג, ישראל

וויליאם קילברג, ארצות הברית

ג'ק מהפר, שוויץ

ג'ונת'ן מרקס, הממלכה המאוחדת

פיליפ גוסטאב מוזס, אוסטרליה

פרופ' בטינה שוורץ, גרמניה

ברי סקולניק, ארצות הברית

אבלין ושלר, ארצות הברית